Published Works

Translations

About this Document

Title: Do poetów przyszłości

Author(s): Walt Whitman, Mikołaj Bieszczadowski

Publication information: Walt Whitman. "Do poetów przyszłości." Tr. Mikołaj Bieszczadowski. Dziś i Jutro (1955): 8.

Editorial note(s): Bieszczadowski's translation is based on the final form of the poem as it appeared in Leaves of Grass. For more on Bieszczadowski's translation, see Marta Skwara, "Polish Translations of 'Poets to Come.'"

Source: Transcribed from a digital image of an original issue.

Whitman Archive ID: med.00482
image 1

Do poetów przyszłości

Poeci, którzy idziecie—krasomówcy, pieśniarze, muzycy przyszłości
Jeszcze nie nadszedł czas, abyscie mnie osądzili—abyscie powiedzieli,
kim własciwie byłem.
Ale wy, szczep najmłodszy—dzielni, potężni, mocniejsi niż kiedykolwiek,
Powstańcie, ach powstańcie, aby mnie osądzić,
Bo napisałem tylko jedno albo dwa słowa godne przyszłości,
Bo tylko na mgnienie przychodzę, aby od razu zawrócić, aby uchodzić w ciemności.
Ja jestem taki, który gnuśnie się wlokąc przed siebie i ani się zatrzymując
nawet na krótką chwilę
Kieruje przelotne spojrzenia ku wam i twarz odwraca,
Wam już pozostawiając sprawę sądów i wniosków,
Od was czekając dzieł wielkich.

Tłum. M. Bieszczadowski


Comments?

Published Works | In Whitman's Hand | Life & Letters | Commentary | Resources | Pictures & Sound

Support the Archive | About the Archive

Distributed under a Creative Commons License. Ed Folsom & Kenneth M. Price, editors.