Published Works

Translations

About this Document

Title: Poetom przyszłości

Author(s): Walt Whitman, Włodzimierz Lewik

Publication information: Walt Whitman. Dźbła Trawy. Tr. Włodzimierz Lewik. Warszawa: PIW, 1966.

Editorial note(s): Lewik's translation appears in a volume of collected translations of various Whitman poems, completed by several translators. It is based on the final form of the poem as it appeared in Leaves of Grass. For more on Lewik's translation, see Marta Skwara, "Polish Translations of 'Poets to Come.'"

Source: Transcribed from a digital image of a print original.

Whitman Archive ID: med.00484
image 1

POETOM PRZYSZŁOŚCI

O poeci przyszłości! Mówcy, śpiewacy, o muzycy przyszłości!
Dzisiejszy dzień nie stanie w mojej obronie i nie odpowie,
po co tu przyszedłem.
Ty, nowa raso, tubylcza i atletyczna, kontynentalna
i potężniejsza niż dawne,
Powstań—bo tobie trzeba stanąć w mojej obronie.

Ja sam piszę tylko słowo lub dwa, które wskazują
na przyszłość,
Idę przez chwilę naprzód, aby zawrócić i śpiesznie
pogrążyć się w mrok.

Jestem człowiekiem, co krążąc nie zatrzymuje się w marszu,
lecz rzuca ku wam przelotne spojrzenie i znów
odwraca oblicze,
Wam zostawiając troskę o dowody i definicje,
Od was czekając tego, co najważniejsze!

Włodzimierz Lewik


Comments?

Published Works | In Whitman's Hand | Life & Letters | Commentary | Resources | Pictures & Sound

Support the Archive | About the Archive

Distributed under a Creative Commons License. Ed Folsom & Kenneth M. Price, editors.