Published Works

Translations

About this Document

Title: Poeci przyszłości

Author(s): Walt Whitman, Andrzej Szuba

Publication information: Walt Whitman. Pieśñ o sobie. Tr. Andrzej Szuba. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1992.

Editorial note(s): Szuba's translation first appeared in a bilingual collection of selected Whitman poems, with the translator's afterword, and appeared later in several collections by the same translator as well as in anthologies of Whitman poems. It is based on the final form of the poem as it appeared in Leaves of Grass. For more on Szuba's translation, see Marta Skwara, "Polish Translations of 'Poets to Come.'"

Source: Transcribed from a digital image of a print original.

Whitman Archive ID: med.00488
image 1

POECI PRZYSZŁOŚCI

Poeci przyszłości! mówcy, śpiewacy, muzycy
przyszłości!
Teraźniejszość nie wytłumaczy mnie, nie odpowie,
po co tu jestem,
Lecz ty, nowa raso, rodzima, atletyczna, kontynentalna,
wspanialsza niż wszystkie poprzednie,
Zbudź się! bo ty musisz mnie wytłumaczyć.

Ja sam piszę tylko słowo lub dwa—sygnały przyszłości,
Idę tylko przez chwilę naprzód, po to, aby zawrócić
i spiesznie pogrążyć się w mroku.

Jestem tym, który idąc niespiesznie, nie przystaje,
a tylko posyła wam przelotne spojrzenie i zaraz
odwraca oblicze,
Wam zostawiając trudy dowodów i definicji,
Od was żądając tego, co najważniejsze.

Comments?

Published Works | In Whitman's Hand | Life & Letters | Commentary | Resources | Pictures & Sound

Support the Archive | About the Archive

Distributed under a Creative Commons License. Ed Folsom & Kenneth M. Price, editors.