Published Works

Translations

About this Document

Title: Poeci przyszłości

Author(s): Walt Whitman, Bogdan Żyranik

Publication information: Walt Whitman. Poezje wybrane. Tr. Bogdan Żyranik. Warszawa: Biblioteka Poetów, 1971.

Editorial note(s): Żyranik's translation is based on the final form of the poem as it appeared in Leaves of Grass. For more on Żyranik's translation, see Marta Skwara, "Polish Translations of 'Poets to Come.'"

Source: Transcribed from a digital image of a print original.

Whitman Archive ID: med.00489
image 1

POECI PRZYSZŁOŚCI

Poeci przyszłych dni! mówcy, pieśniarze, muzycy
przyszłości!
Nie dzień dzisiejszy mnie usprawiedliwi ni powiadomi,
kto jestem,
Ale ty, nowe plemię, rodzime, krzepko zbudowane,
ziemskie, większe nad znane dotąd.
Przybywaj! ty bowiem musisz mnie usprawiedliwić.

Sam piszę tylko jedno lub dwa słowa wychodzące
naprzeciw przyszłości,
Posuwam się naprzód tylko chwilę jedyną, by obrócić
się i pędzić z powrotem w ciemność.

Jestem człowiekiem, który, wałęsając się bez
zatrzymania, rzuca niedbałe spojrzenia na was
i potem twarz odwraca,
Pozostawiając wam rzecz swą dla próby i określenia,
Oczekując od was rzeczy wielkich.

Bogdan Żyranik


Comments?

Published Works | In Whitman's Hand | Life & Letters | Commentary | Resources | Pictures & Sound

Support the Archive | About the Archive

Distributed under a Creative Commons License. Ed Folsom & Kenneth M. Price, editors.